• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(12)/2013, dodano 12 sierpnia 2013.

O istocie władzy sądowniczej

W dniu 3.6.2013 r. w siedzibie Sądu Najwyższego odbyła się konferencja na temat „Władza sądownicza – cechy, funkcje i stosunek względem innych władz” , której głównym organizatorem był warszawski Oddział SSP „Iustitia”. Na konferencji w roli prelegentów wystąpili: Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego SSN Stanisław Dąbrowski, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa SSN Antoni Górski, prof. Ewa Łętowska, sędzia TK w stanie spoczynku, doc. dr Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego, SSN Katarzyna Gonera i Prezes „Iustitii” Maciej Strączyński. Zabrakło przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości. Przy pełnej Sali uczestnicy wysłuchali interesujących prelekcji, których główne przesłanie było spójne: niezawisłość sędziów i niezależność sądów są gwarancjami sprawiedliwości. (BP)