• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(26)/2016, dodano 30 marca 2017.

O liczbie sędziów delegowanych do MS

Zgodnie z danymi uzyskanymi z Ministerstwa Sprawiedliwości, obecnie delegowanych tam jest 154 sędziów, czyli tylu, ilu orzeka w dwóch okręgach: Sądu Okręgowego w Przemyślu (72) i Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu (81)1. Z informacji przedstawionych przez Ministerstwo Sprawiedliwości wynika, że liczba sędziów delegowanych do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie zwiększa się.

(IS)

 

1 Dane z pisma MS: DSO-IV-061-99/16 i DSO-IV-082-6/17