• Sprawy bieżące
  • Dodano 23 kwietnia 2012.

O likwidacji sądów

W dniu 24.2.2012 r. na zaproszenie zarządu SSP „Iustitia” odbyło się spotkanie prezesów sądów, które zamierza zlikwidować Minister Sprawiedliwości. Na spotkanie przybyło kilkudziesięciu prezesów z całej Polski, niektórzy nie mogąc przybyć przedstawili stanowiska na piśmie. Bardzo ważnym akcentem był udział mec. Wojciecha Błaszczyka, kierującego Społecznym Komitetem Obrony Sądu w Sochaczewie. Przedstawił on opinię prawną, w której wykazywał niekonstytucyjność nie tylko przepisu znowelizowanej PrUSP o tworzeniu i znoszeniu sądów, ale także niezgodność z Konstytucją pierwotnego przepisu PrUSP oraz jego niezgodność z art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, zgodnie z którą obywatel ma prawo do rozpoznania jego sprawy przez sąd ustanowiony ustawą, a nie decyzją władzy wykonawczej. Wymieniona opinia prawna została przekazana Krajowej Radzie Sądownictwa, a jej treść znajduje się również na stronie internetowej www.iustitia.pl. Obecni wymienili poglądy i zebrali argumenty przeciwko ministerialnemu pomysłowi. Zostały one scalone w obszerny dokument końcowy, zawierający praktycznie wszystko, co powiedziano podczas obrad. Dokument ten również jest dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia. Niezamierzonym efektem spotkania było kilka deklaracji członkowskich złożonych natychmiast po spotkaniu i szereg dalszych zabranych przez przybyłych – oby w celu późniejszego wykorzystania. Były oczywiście w kuluarach też głosy z cyklu „ja jestem niezależny i z zasady nie stowarzyszam się”. Ciekawi jesteśmy tylko, jak tacy sędziowie zamierzają w pojedynkę obronić swoją „niezależność” przed zapędami polityków, którzy „muszą mieć nad nami kontrolę”…

W dniu 1.3.2012 r. w Sejmie miało miejsce otwarte posiedzenie Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, poświęcone projektowi znoszenia sądów. W spotkaniu tym racje sędziów przedstawiał m.in. Prezes „Iustitii” Maciej Strączyński. Na stronie internetowej Sejmu RP dostępny jest zapis wideo z tego spotkania1.

 


1 Wystąpienie prezesa „Iustitii” trwa od 16.31 do 16.52.