• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(23)/2016, dodano 16 czerwca 2016.

O pracach Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych

W dniu 6.4.2016 r. w siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych odbyło się kolejne robocze posiedzenie Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych.

Sygnatariusze podjęli prace nad ewentualnymi propozycjami zmian ustawodawczych, które zostaną przekazane ministrowi sprawiedliwości, a których celem jest usprawnienie postępowania sądowego. Prowadzone prace dotyczą zagadnień związanych z dostępem notariuszy do systemu PESEL, ich uprawnień w zakresie postępowania upominawczego i w sprawach o wykroczenia, przymusem ­adwokacko-radcowskim, efektywnością doręczeń sądowych, utworzeniem w sądach biur sędziów, obligatoryjnych rodzinnych wydziałów odwoławczych oraz wydziałów egzekucyjnych, sporządzaniem przez komorników protokołu stanu faktycznego, stworzeniem standardów dla orzeczeń o alimentach i rolą kura­tora sądowego w regulowaniu kontaktów.

(MK)