• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(15)/2014, dodano 8 maja 2014.

O sądach rodzinnych

W dniu 14.3.2014 r. odbyła się debata na temat orzekania przez sądy o kontaktach rodziców z dzieckiem i realizacji tych rozstrzygnięć, organizowana przez Zespół
ds. Prawa Cywilnego Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” przy współpracy ze Stowarzyszeniem Sędziów Rodzinnych w Polsce. Jej celem była wymiana doświadczeń pomiędzy sędziami a naukowcami, mediatorami, kuratorami i biegłymi orzekającymi w sprawach rodzinnych. W czasie debaty prof. ­Jacek ­Wierciński
z Instytutu Prawa Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego wyraził pogląd de lege ferenda, że należałoby sprawy opiekuńcze włączyć do katalogu spraw, od których przysługuje kasacja do Sądu Najwyższego, co pozwoliłoby uchwycić specyfikę i subtelności spraw rodzinnych oraz wzbogaciło orzecznictwo. Większość osób zabierających głos zgadzało się z postulatami stosowania mediacji w jak najszerszym zakresie w sprawach dotyczących uregulowania kontaktów rodziców z dziećmi. Przedstawicielka Komitetu Ochrony Praw Dziecka wspomniała o możliwości jej organizowania nieodpłatnie dzięki pozyskiwaniu środków z programów unijnych. (BP)