• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(21)/2015, dodano 27 grudnia 2015.

Obchody 25-lecia „Iustitii”

W Suwałkach obecni byli m.in. sędzia Maria Teresa Romer, założycielka i wieloletnia prezes Stowarzyszenia, prof. Małgorzata Gersdorf, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego oraz dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich i oczywiście około 120 sędziów – członków „Iustitii”. Odczytano listy z życzeniami od przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa i z Kancelarii Prezydenta. Z zaproszenia „Iustitii” nie skorzystał Minister Sprawiedliwości.

Obchody zaczęły się od uroczystej kolacji i balu. Następnego dnia odbyła się sesja jubileuszowa, po której nastąpił bardzo bogaty program kulturalny, w tym m.in. zwiedzanie Pokamedulskiego Zespołu Klasztornego w Wigrach i Dworu Miłosza w Krasnogrudzie, koncert Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego, spektakl „Kroniki Sejneńskie” w wykonaniu aktorów tegoż Teatru oraz prezentacja lokalnej kuchni Suwalszczyzny. Dla chętnych przewidziano także wycieczkę do Wilna i Trok. Jubileusz został zorganizowany przez: Jacka Przyguckiego, prezesa Oddziału w Suwałkach oraz Beatę Faralisz, wiceprezes Oddziału w Olsztynie i Łukasza Piebiaka, który w zespole organizacyjnym reprezentował Zarząd Główny.

Na stronie internetowej Stowarzyszenia1 dostępne są krótka historia „Iustitii”, relacja z obchodów jubileuszu, w tym także relacja wideo.

(IS)

1 Zob. www.iustitia.pl.