• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(28)/2017, dodano 14 listopada 2017.

Obchody stulecia Sądu Najwyższego i sądownictwa polskiego

W 2017 r. przypada setna rocznica powołania jeszcze na terenie Królestwa Polskiego – Sądu Najwyższego, który stanął na czele tworzonych sądów królewsko-polskich.

Sąd Najwyższy został utworzony 1.9.1917 r., na ponad rok przed uzyskaniem przez Polskę niepodległości.

Uroczystość otwarcia Sądu Najwyższego odbyła się w Pałacu Rzeczypospolitej. Odebrano wówczas przyrzeczenia od sędziów i urzędników, a następnie rozpoczęto czynności urzędowe.

Była to pierwsza stała instytucja naszej Ojczyzny, odrodzonej po 123 latach niewoli.

Pojawił się organ władzy urządzony i obsadzony w całości przez polskich prawników, przed którym używano wyłącznie polskiego, jako języka urzędowego. Zachowując od tej chwili ciągłość swojego istnienia – chociaż zerwaną przez wybuch kataklizmu wojennego – stał się zarazem kamieniem węgielnym Rzeczypospolitej, sprawnie obejmując swoją jurysdykcją trzy dawne dzielnice zaborcze, na których obowiązywało ogółem aż pięć różnych ustawodawstw. Bez narodzin najwyższej instancji sądowej nie byłoby wolnego i jednolitego Państwa Polskiego.

W roku jubileuszowym; poprzez wydarzenia zaplanowane w SN zostanie przypomniana historia tego okresu, dorobek sądu oraz ludzi – sędziów i pracowników.

Obchody Jubileuszu 100-lecia Sądu Najwyższego rozpoczęły się 27.9.2017 r. w budynku SN. Została wtedy otwarta okolicznościowa wystawa poświęcona temu wydarzeniu.

Z kolei 28.9.2017 r. na Zamku Królewskim w Warszawie miały miejsce oficjalne uroczystości z udziałem sędziów SN, sędziów w stanie spoczynku, pracowników i gości. Uroczystość poprzedziła msza święta odprawiona w Bazylice Archikatedralnej Św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

Tego samego dnia w siedzibie KRS odbyła się uroczystość wręczenia medali „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości – Bene Merentibus Iustitiae”. Wśród uhonorowanych znalazł się Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” Krystian Markiewicz, który podkreślił, że wyróżnienie to stanowi wyraz ­uznania dla wszystkich członków Stowarzyszenia. Uroczystość zakończyły okolicznościowe wystąpienia związane ze obchodami 100-lecia odrodzonego sądownictwa polskiego. Najciekawsze z nich zostaną przedstawione w kolejnym numerze Kwartalnika.

(IS)