• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(15)/2014, dodano 8 maja 2014.

Obraźliwy podręcznik zostanie zmieniony

W listopadzie 2012 r. Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” zwróciło się do Minister Edukacji Narodowej o niezwłoczne wycofanie ze szkół podręcznika „Wiedza o społeczeństwie”. Podręcznik, którego autorami są Elżbieta Dobrzyc­ka i Krzysztof Makara, przeznaczony dla uczniów gimnazjum (13–15-latków) Sejm, Senat, Radę Ministrów traktował z szacunkiem, natomiast przy omówieniu sądów powołano tekst źródłowy jednego z tygodników, według którego sędziowie tolerują w swoim środowisku sędziów złych i skorumpowanych, kierują się klanową solidarnością, a ponadto pracują opieszale i leniwie, a to dlatego, że ich wynagrodzenia nie zależą od ilości wydawanych wyroków. W dniu 6.2.2014 r. Stowarzyszenie otrzymało odpowiedź z Ministerstwa Edukacji Narodowej, z której wynika, że wobec rozbieżności w opiniach rzeczoznawców Ministerstwo Edukacji Narodowej, mając na względzie doskonalenie treści podręcznika, zwróciło się do Wydawnictwa
o przedstawienie stanowiska odnośnie wprowadzenia zmian w podręczniku. Wydawnictwo zadeklarowało, że fragment podręcznika dotyczący polskich sądów, zostanie w następnym wydaniu publikacji zastąpiony innym fragmentem. (BP)