• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(31)/2018, dodano 12 lipca 2018.

Oczekiwania Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej co do treści wyroków WSA w Warszawie i zapowiedzi „dalej idącej zmiany”1

Dzień przed zaplanowanymi na 8.6.2018 r. rozprawami dotyczącymi skarg na decyzje Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich, jej Przewodniczący – i równocześnie Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki – na konferencji prasowej w następujący sposób wyraził oczekiwania co do przyszłych rozstrzygnięć sądu:

„Jeżeli Wojewódzki Sąd Administracyjny uzna, że wszystko jest w porządku i uchyli decyzję komisji weryfikacyjnej, to po prostu pokaże po czyjej stronie stoi” – powiedział. Dodał, że liczy, że tak się nie stanie. „Argumenty nasze są bardzo silne, merytoryczne. Sprawa Twardej została przez nas rozwikłana na wszystkie strony” – mówił. Zaznaczył, że decyzja zwrotowa wydana przez miasto liczy dwie strony, a decyzja uchylająca wydana przez komisję liczy 100 stron, włączając w to opinie biegłych. „Jeżeli zapadnie inna decyzja, to będzie miała tylko i wyłącznie charakter manifestacji politycznej” – ocenił Jaki. Szef komisji podkreślił, że: „w ostatnim czasie mamy szereg kompromitacji z orzeczeniami wojewódzkich sądów administracyjnych”.

W tym kontekście wymienił m.in. uchylenie grzywien dla prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Waltz za niestawiennictwo przed komisją weryfikacyjną oraz uchyleniami zarządzenia zastępczego wojewody mazowieckiego Zdzisława Sipiery dotyczące zmian nazw 25 ulic w Warszawie w związku z tzw. ustawą dekomunizacyjną. „Mam nadzieję, że WSA będzie chciał zadbać o swój wizerunek i nie wpisze się w ten ciąg kompromitujących orzeczeń, bo będzie to oznaczało, że potrzebna będzie dalej idąca zmiana” – dodał.

Jak wynika z komunikatów rzecznika prasowego WSA w Warszawie, pełnomocnik Komisji Weryfikacyjnej w siedmiu sprawach złożył wnioski o wyłączenie ze składów orzekających wcześniej wyznaczonych do nich sędziów, co uniemożliwiło rozpoznanie spraw wyznaczonych na 8.6.2018 r.

(IS)

1 Zob. szerzej: https://nieruchomosci.dziennik.pl/news/artykuly/575822,jaki-wsa-komisja-weryfikacyjna-nieruchomosci-reprywatyzacja.html; https://bip.warszawa.wsa.gov.pl/137/783/komunikaty-rzecznika-prasowego.html?Page=1