• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(8)/2012, dodano 1 sierpnia 2012.

Odpowiedź SSO Macieja Strączyńskiego
Prezesa SSP„Iustitia”
w sprawie stanowiska Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 10.5.2012 r.

Poniżej przedstawiam fragmenty listu skierowanego w powyższej sprawie do Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa (pełne dane osób, których sprawa dotyczyła, znajdują się w liście).

„W związku ze stanowiskiem Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 10 maja 2012 r. dotyczącym artykułu „Między delegacją a nominacją” informuję Pana Przewodniczącego, jakiej sytuacji dotyczył artykuł.
W dniu 2 sierpnia 2011 r. na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego powołany został sędzia XX. O to samo stanowisko ubiegał się również sędzia YY.
Tymczasem dopiero w dniu 8 sierpnia 2011 r., a więc sześć dni po wręczeniu sędziemu XX aktu powołania na stanowisko, o które obaj się ubiegali, do sędziego YY skierowane zostało podpisane przez Pana Przewodniczącego pismo przewodnie wraz z odpisem uchwały Krajowej Rady Sądownictwa o odmowie przedstawienia jego kandydatury na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego Prezydentowi RP. Wcześniej tej uchwały mu nie doręczono.
Powyższe okoliczności Pan Przewodniczący może sam sprawdzić w dokumentacji Rady (sędzia YY posiada wskazany dokument), a dowodzą one jednoznacznie, że sędzia YY miał możliwość odwołania się od niekorzystnej dla niego decyzji dopiero wtedy, gdy sędzia XX, jego konkurent, otrzymał stanowisko. Miała więc miejsce sytuacja opisana w moim artykule, w której kandydatowi odrzuconemu Krajowa Rada Sądownictwa umożliwiła złożenie odwołania dopiero wtedy, gdy kandydat wybrany był już powołany.
Mam nadzieję, że Pan Przewodniczący z tej wiedzy skorzysta”.

Maciej Strączyński