• Dodatek "Odszkodowanie za najem pojazdu zastępczego - materiały z konferencji", Prawo cywilne
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(15)/2014, dodano 9 maja 2014.

Odszkodowanie za najem pojazdu – kto na tym korzysta,
a kto traci?

Sebastian Uchnast
(inne teksty tego autora)

W świetle uchwały Sądu Najwyższego z 17.11.2011 r.1 nie może już budzić wątpliwości fakt, że osoby, których pojazdy zostały uszkodzone w wypadkach komunikacyjnych, uprawnione są do dochodzenia od zakładu ubezpieczeń (ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia), w ramach roszczeń odszkodowawczych zgłaszanych
z ubezpieczenia OC, odszkodowania za najem pojazdu zastępczego.

[hidepost=1]

Skutkiem ww. uchwały jest znaczny, na przestrzeni ostatnich 2–3 lat, wzrost liczby roszczeń odszkodowawczych zgłaszanych zakładom ubezpieczeń z ww. tytułu, przekładający się bezpośrednio na wzrost liczby sporów sądowych prowadzonych z udziałem ubezpieczycieli.

Analiza spraw sądowych, których przedmiotem są roszczenia obejmujące odszkodowanie za najem pojazdu, pozwala na następujące stwierdzenia i wyodrębnienie cech dla tych roszczeń wspólnych:

• w większości przypadków z roszczeniami odszkodowawczymi nie występują bezpośrednio poszkodowani, a firmy specjalizujące się w najmie pojazdów oferowanych poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych (tzw. najem z ubezpieczenia OC);

• ww. firmy uzyskują uprawnienie do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na podstawie umowy cesji wierzytelności odszkodowawczej zawartej
z poszkodowanym;

• umowa najmu pojazdu i umowa cesji często zawierane są w tym samym dniu (dniu wypożyczenia pojazdu), nadto już w umowie najmu, jako formę zapłaty, przewiduje się cesję wierzytelności;

• poszkodowani nigdy nie ponoszą żadnych faktycznych kosztów najmu pojazdu;

• stawki czynszu najmu oferowane przez ww. firmy w sposób istotny odbiegają od stawek rynkowych oferowanych przez firmy wiodące na rynku i oferujące najem pojazdu nie tylko osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, równocześnie firmy te w wielu przypadkach nie publikują cenników swoich usług.

[/hidepost]