• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(14)/2013, dodano 13 marca 2014.

Okrągły Stół

W dniu 14.1.2014 r. w siedzibie Sądu Najwyższego odbyło się zorganizowane przez SSP „Iustitia” spotkanie, podsumowujące dotychczasowe prace Okrągłego Stołu dla Sądownictwa.

Przygotowany dokument Porozumienia, zawierający podsumowanie wyników prac, podpisali (poza SSP „Iustitia”) przedstawiciele Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce, Krajowej Rady Notarialnej, Stowarzyszenia Prokuratorów RP, Krajowej Rady Komorniczej, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych, Naczelnej Rady Adwokackiej, Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP, Stowarzyszenie Sędziów w Stanie Spoczynku i Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP.

Nie podpisali dokumentu obecni na spotkaniu przedstawiciele Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Fundacji Court Watch, Stowarzyszenia Sędziów „Themis”, Krajowej Rady Sędziów Społecznych, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Sędziów, Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa, Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Rady Sądownictwa.

Ponadto, na spotkaniu skierowano do Prezesa Rady Ministrów apel o powołanie Komisji Kodyfikacyjnej ds. Wymiaru Sprawiedliwości. (BP)