• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(9)/2012, dodano 26 listopada 2012.

Okrągły Stół Dla Sądownictwa – spotkanie trzecie

W dniu 20.9.2012 r. odbyła się trzecia debata w ramach Okrągłego Stołu dla Sądownictwa. Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” było reprezentowane przez prezesa Macieja Strączyńskiego, wiceprezesów Jolantę Korwin-Piotrowską i Łukasza Piebiaka, członków zarządu – Annę Adamską-Gallant i Jacka Przyguckiego oraz członków zespołu „Okrągłego Stołu” Hannę Kaflak-Januszko i Macieja Plaskacza. Debata była poświęcona niezwykle istotnym problemom dotyczącym ograniczenia kognicji sądów oraz pozycji ustrojowej referendarzy, asystentów sędziów i pracowników sądów. (BP)