• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(34)/2018, dodano 7 marca 2019.

Okręgi sądowe, których Zgromadzenia wstrzymały się od udziału w procesie nominacyjnym na stanowiska sędziowskie

Zgromadzenia sędziów kolejnych okręgów podejmują uchwały o powstrzymaniu się od udziału w procedurze nominacyjnej na stanowiska sędziowskie. Uchwały te motywowane są sprzeciwem wobec sytuacji, gdy o nominacjach sędziowskich decyduje Rada wybierana przez polityków, a także wobec dotychczasowej działalności rady1.

IS

1 Szczegółowy wykaz Okręgów, w których Zgromadzenia powstrzymały się od orzeka­nia znajdują się na: https://iustitia.pl/nowa­-krs -nowy-sn/2802-okregi-sadowe-gdzie-zgromadzenia-wstrzymaly-sie-od-udzialu-w-procesie-nominacyjnym-na-stanowiska-sedziowskie-stan-na-17-01-2019