• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(26)/2016, dodano 30 marca 2017.

Opinia amicus curiae „Iustitii” w sprawie nadzoru Ministra Sprawiedliwości nad sądami

W podjętej w dniu 11.11.2016 r. uchwale Zarząd SSP „Iustitia” postanowił przedstawić opinię prawną Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” jako amicus curiae w postępowaniu prowadzonym przed Trybunałem Konstytucyjnym ze skargi Krajowej Rady Sądownictwa pod sygnaturą K 32/161. W opinii tej ponownie wskazano na sprzeczność obowiązujących przepisów w zakresie nadzoru administracyjnego Ministra Sprawiedliwości nad ­sądami powszechnymi z Konstytucją RP.

(IS)

 

1 Opinia dostępna na: http://www.iustitia.pl/uchwaly/1507-opinia-iustitii-w-sprawie-skargi-krs-do-trybunalu-konstytucyjnego.