• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(52)/2023, dodano 20 maja 2024.

Opinia o zgodności z Konstytucją projektów ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o KRS i ustawy o uregulowaniu uchwał KRS przygotowanych przez SSP „Iustitia”

Opinia autorstwa konstytucjonalistów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie: dr hab. prof. UJ Piotra Tulei, dr Marcina Krzemińskiego, dr Bogumiła Nalezińskiego oraz dr Macieja Pacha dotyczy projektów ustaw przedstawionych przez SSP „Iustitia” i dotyka następujących kwestii:

–    statusu sędziego – powołania na urząd i złożenia z urzędu;

–    konstytucyjnej pozycji sądów w świetle projektów ustaw o KRS i PUSP;

–    proponowanych uregulowań dot. Krajowej Rady Sądownictwa;

–    objętych projektami regulacji dot. praw stron i podmiotów zewnętrznych.

Zdaniem opiniujących, sędziowie powołani na wniosek neo-KRS nie są sędziami w konstytucyjnym znaczeniu, ale sędziami ustanowionymi wyłącznie ustawą. Nie są również objęci gwarancjami z art. 180 Konstytucji RP.

Dlatego dopuszczalne jest uregulowanie z mocy ustawy ich sytuacji prawnej, jako osób, którym inwestytura do sprawowania wymiaru sprawiedliwości została nadana wyłącznie ustawą1.

1 Opinia dostępna na stronie: https://www.iustitia.pl/4831-opinia-o-zgodnosci-z-konstytucja-projektow-ustaw-prawo-o-ustroju-sadow-powszechnych-o-krajowej-radzie-sadownictwa-oraz-o-uregulowaniu-skutkow-uchwal-krs-przygotowanych-przez-stowarzyszenie-sedziow-polskich-iustitia.