• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(39)/2020, dodano 10 sierpnia 2020.

Opinia SSP „Iustitia” w sprawie ustawy uchwalonej przez Sejm RP 28.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19

W opinii z 30.6.2020 r. SSP „Iustitia” podtrzymało stanowisko z 26.3.2020 r. dotyczące rządowych propozycji zmian w ustawie z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – z pewnymi modyfikacjami wynikającymi ze zmian, jakie zostały przyjęte w ustawie uchwalonej 28.3.2020 r. w stosunku do pierwotnej wersji projektu.

Stowarzyszenie stanowczo sprzeciwiło się wprowadzaniu pod pretekstem walki z epidemią koronawirusa zmian w prawie, które nie mają żadnego związku z obecnym zagrożeniem epidemicznym. Tryb wprowadzenia tych zmian oraz ich ilość, przy fatalnym poziomie legislacji, uniemożliwiają dokonanie rzetelnej, pogłębionej analizy tej ustawy. Niesie to ryzyko dla bezpieczeństwa obywateli i stabilności porządku prawnego. Nawet samo wychwycenie potencjalnych zagrożeń jest utrudnione. Chodzi nie tylko o błędy i niedoróbki legislacyjne, których skutki są obecnie trudne do przewidzenia. Istnieje obawa przemycenia wśród licznych zmian i przepisów szczególnych takich regulacji, które mogą zmierzać do naruszenia konstytucyjnego i unijnego standardu ochrony praw człowieka i obywatela1.

IS

1 Całość opinii: https://iustitia.pl/dzialalnosc/opinie-i-raporty/3783-opinia-stowarzyszenia-sedziow-polskich-iustitia-w-sprawie-ustawy-uchwalonej-przez-sejm-rp-w-dniu-28-03- 2020-r-o-zmianie-ustawy-o-szczegolnych-rozwiazaniach-zwiazanych-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid-19