• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(52)/2023, dodano 20 maja 2024.

Opinia Zarządu SSP „Iustitia” w sprawie założeń ustawy o kontroli nad służbami specjalnymi Fundacji Panoptykon

Założenia ustawy o kontroli nad służbami specjalnymi przygotowane przez Fundację Panoptykon opierają się na raporcie „Osiodłać Pegaza. Przestrzeganie praw obywatelskich w działalności służb specjalnych – założenia reformy” przygotowanym przez zespół ekspertów (praktyków i teoretyków) powołany przez Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara.

Ustawa ma w sposób kompleksowy uregulować działalność służb specjalnych (a także policji w zakresie działań operacyjnych) w kontekście przestrzegania praw obywatelskich.

Za najważniejsze rozwiązania planowanej regulacji uznać należy obowiązek informowania obywatela przez służbę o działaniach operacyjnych podejmowanych wobec niego i ustanowienie niezależnego organu kontrolującego czynności operacyjno-rozpoznawcze wykonywane przez policję i służby specjalne1.

1 Całość opinii na stronie: https://www.iustitia.pl/dzialalnosc/opinie-i-raporty/4827-opinia-zarzadu-ssp-iustitia-w-sprawie-zalozen-ustawy-o-kontroli-nad-sluzbami-specjalnymi-fundacji-panoptykon.