• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(46)/2021, dodano 14 marca 2022.

Organizacje i ugrupowania opozycyjne przyjęły projekt „Iustitii” jako podstawę do przywrócenia praworządności w Polsce

Projekt przygotowany przez nasze Stowarzyszenie będzie przedmiotem prac parlamentarnych, które mają przywrócić konstytucyjny i europejski porządek w polskim wymiarze sprawiedliwości. Dnia 7.12.2021 r. porozumienie w tej sprawie podpisało 10 organizacji politycznych i 8 organizacji pozarządowych1.

IS

1 O porozumieniu zob.: https://iustitia.pl/nowa-krs-nowy-sn/4335-wielki-sukces-iustitii-10-ugrupowan-politycznych-w-tym-najwazniejsze-partie-opozycyjne-przyjelo-projekt-iustitii-jako-podstawe-przywrocenia-praworzadnosci-w-polsce.