• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(11)/2013, dodano 11 kwietnia 2013.

Orzecznictwo strasburskie dla sędziów

Krajowa Rada Sądownictwa zorganizowała 21.2.2013 r. kolejne spotkanie robocze na temat upowszechniania wyroków ETPCz oraz uwzględniania tej problematyki w szkoleniach dla pracowników wymiaru sprawiedliwości.

Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni przedstawiciele Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, prezesi wybranych sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Sprawiedliwości, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Biura Rady Europy w Warszawie i stowarzyszeń sędziowskich. W imieniu SSP „Iustitia” wiceprezes Jolanta Korwin-Piotrowska wskazała, że organy administracji publicznej, w tym Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w swoich budżetach powinny planować środki na dotacje na rzecz organizacji pozarządowych w celu przeznaczenia ich na szkolenia dla sędziów z zakresu praw człowieka. W ponad dwudziestoletniej działalności SSP „­Iustitia” nie zdarzyło się, aby środki publiczne trafiły do naszego Stowarzyszenia i stanowiły źródło sfinansowania choćby jednego z licznych szkoleń, w tym obejmujących problematykę praw człowieka. W ocenie zarządu SSP „Iustitia”, istnieje ogromna potrzeba objęcia wszystkich sędziów sądów powszechnych gruntownym, rzetelnym i systematycznym szkoleniem z zakresu praw człowieka, takim, w które będą zaangażowane podmioty reprezentujące sferę publiczną i pozarządową. Dotychczasowe programy szkoleń są niewystarczające, zaś samo kierowanie do sędziów publikacji zawierających orzeczenia ­ETPCz w celu zapoznania się z nimi, nie prowadzi do przyswojenia problematyki praw człowieka w sposób sprzyjający stosowaniu EKPC w codziennej praktyce orzeczniczej. (BP)