• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(40)/2020, dodano 7 października 2020.

Oświadczenie IAJ w sprawie wniosku o pozbawienie immunitetu sędziego Igora Tuleyi

W dniu 5.6.2020 r. opublikowano oświadczenie prezydenta Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów, reprezentującego 92 krajowe stowarzyszenia sędziów, działające na rzecz praworządności i prawa stron do rozstrzygania sporów przez sędziów niezależnych i chronionych przed naciskami.

Oświadczenie to miało pełne poparcie Komitetu Zarządzającego w składzie: Prezes (Australia), Pierwszy Wiceprezes Jose Igreja Matos (Portugalia), Wiceprezesi Djamel Aidouni (Algieria), Rafael de Menezes (Brazylia), Allyson ­Duncan (USA), Duro Sessa (Chorwacja), ­Mikael Sjoberg (Dania), Honorowy Prezes ­Christophe Regnard (Francja) oraz Sekretarz Generalny Giacomo Oberto (Włochy), którzy chcą wyrazić nasze najwyższe zaniepokojenie wnioskiem do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawie pozbawienia immunitetu sędziego Igora Tuleyi.

W oświadczeniu IAJ potwierdziło swoje wsparcie wobec wszystkich sędziów w Polsce, Unii Europejskiej i wszędzie tam, gdzie nieustraszenie chronią i stosują zasady prawne (a tam gdzie jest to właściwe – prawo Unii Europejskiej), Prawa Człowieka oraz zasady niezależności sędziowskiej, potwierdzane przez międzynarodowe wyroki oraz wiążące deklaracje. Jest to wszakże ich obowiązek, obowiązek który należy wykonywać bez strachu i bezstronnie. Niewykonanie tego obowiązku podważa i eroduje zaufanie społeczne wobec sądownictwa1.

IS

1 Całość oświadczenia zob.: https://iustitia.pl/postepowania-dyscyplinarne/3878-oswiadczenie-miedzynarodowego-stowarzyszenia-sedziow-w-sprawie-wniosku-o-pozbawienie-sedziego-igora-tuleyi-immunitetu-na-posiedzeniu-izby-dyscyplinarnej-polskiego-sadu-najwyzszego-w-dniu-9-czerwca-2020.