• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(29)/2017, dodano 6 stycznia 2018.

Oświadczenie Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich w sprawie niezależności sądownictwa w Polsce

Podczas posiedzenia plenarnego Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich1, które odbyło się w Strasburgu 8–10.11.2017 r., wobec krytycznej sytuacji wpływającej na praworządność oraz niezależność sądownictwa w Polsce, CCJE, biorąc pod uwagę:
- Opinię Biura CCJE z 7.4.2017 r. o projekcie ustawy dotyczącej Krajowej Rady Sądownictwa2;
- Oświadczenie Prezydium CCJE z 17.7.2017 r. o niedawnym przyjęciu przez polski Parlament dwóch ustaw dotyczących polskiego sądownictwa oraz projektu ustawy o polskim Sądzie Najwyższym3;
- Opinię Biura CCJE z 12.10.2017 r. o projekcie ustawy dotyczącej Krajowej Rady Sądownictwa przedstawionym przez Prezydenta RP4

potwierdza, że dokumenty te odzwierciedlają stanowisko CCJE; wyraża ubolewanie, że do tej pory zalecenia zawarte w tych dokumentach nie zostały wzięte pod uwagę; ma nadzieję i oczekuje, że standardy europejskie zostaną przywrócone w ustawach dotyczących sądownictwa jak najszybciej, oraz że standardy te będą zachowane w przyszłym prawodawstwie i oferuje stałą pomoc CCJE w tym zakresie.

(IS)

1 Dalej jako: CCJE.

2 CCJE-BU(2017)5Rev.

3 CCJE-BU(2017)6.

4 CCJE-BU(2017)9Rev.