• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(36)/2019, dodano 28 sierpnia 2019.

Oświadczenie Sędzi Doroty Zabłudowskiej w związku z komunikatem Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów z 6.6.2019 r.

Pani Sędzia Dorota Zabłudowska wystosowała oświadczenie w związku komunikatem Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, w którym stanowczo zażądała sprostowania informacji podanych przez Rzecznika.

W oświadczeniu Pani Sędzia wskazała m.in.: „W związku z zamieszczoną na stronie głównej Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych oraz w piśmie z 5.6.2019 r. skierowanym do Rzecznika Praw Obywatelskich i informację, że przyjęłam gratyfikację finansową od oskarżonego w postępowaniu toczącym się przed Sądem, w którym orzekam, stanowczo żądam sprostowania tej informacji, gdyż powyższe sformułowanie godzi w moje dobre imię jako sędziego i wprowadza odbiorców w błąd co do przedmiotu postępowania. Postępowanie wyjaśniające prowadzone przez Rzecznika dotyczyło przyjęcia przeze mnie Gdańskiej Nagrody Równości od Prezydenta Miasta Gdańska, nie zaś bliżej nieokreślonej „gratyfikacji finansowej” od bliżej nieokreślonego oskarżonego. Sam Rzecznik w wezwaniu datowanym na 20.1.2019 r. (niespełna tydzień po śmierci Prezydenta P. Adamowicza), żądał ode mnie wyjaśnień w sprawie „przyjęcia od Prezydenta Miasta Gdańska Gdańskiej Nagrody Równości”, nie zaś „przyjęcia gratyfikacji pieniężnej od oskarżonego”. Fakt przyjęcia przeze mnie Gdańskiej Nagrody Równości z rąk ś.p. Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza jest okolicznością powszechnie znaną, podobnie jak to, że finansową część tej Nagrody przekazałam na cel społeczny, co zadeklarowałam w dniu jej otrzymania. Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych również dysponuje tą wiedzą, zarówno z mediów, jak i z udzielonych przeze mnie wyjaśnień. Rzecznik wiedział również, iż nie miałam nic wspólnego ze sprawą karną Pawła Adamowicza, gdyż wyjaśnień udzielał Rzecznikowi również Prezes Sądu, w którym pracuję. Pominięcie powyższych okoliczności zarówno w informacji na stronie RDSSP, jak i w piśmie do Rzecznika Praw Obywatelskich stanowi celowe wprowadzenie w błąd opinii publicznej”1.

IS

1 Zob. całość: https:// iustitia.pl/83-komunikaty-i-oswiadczenia/3102-oswiadczenie-doroty-zabudowskiej-dotyczace-komunikatu-rzecznika-dyscyplinarnego-sedziow-sadow-powszechnych-z-dnia-6-czerwca-2019-r