• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(38)/2019, dodano 26 marca 2020.

Oświadczenie Zarządu SSP „Iustitia” w sprawie wyroku TSUE

W dniu 19.11.2019 r. Zarząd SSP „Iustitia” wydał oświadczenie w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z 19.11.2019 r.

W oświadczeniu Zarząd wskazał: „Sąd Najwyższy ostatecznie rozstrzygnie, czy Izba Dyscyplinarna, powołana przy udziale upolitycznionej KRS, może być uznana za niezależny i niezawisły sąd. W wypadku, gdyby Sąd Najwyższy uznał wadliwość powołania i funkcjonowania nowej Krajowej Rady Sądownictwa, niezbędne będzie podjęcie kroków w celu wybrania nowej KRS zgodnie z prawem unijnym. Zapewnienie obywatelom skutecznej procedury wznowienia postępowań to tylko część planu stworzonego przez SSP „Iustitia”. Sędziowie są gotowi do działania i apelują do polityków o  ułatwienia dla Polaków poszkodowanych aktywnością partyjnych  prawników. Krajowa Rada Sądownictwa, w której 23 spośród 25 członków powołali politycy, może według TSUE nie spełniać warunków niezależności od władzy politycznej. Jeżeli Sąd Najwyższy, kierując się wskazówkami TSUE, stwierdzi, że nie jest ona organem niezależnym, może to oznaczać chaos prawny dla tysięcy obywateli polskich, gdyż przy udziale KRS powołano nie tylko sędziów Izby Dyscyplinarnej, ale również około 300 sędziów sądów powszechnych. Sędziowie ci od czasu powołania wydali tysiące wyroków. Ponad 70 tys. postępowań może zostać uznanych za wadliwe.”

W związku z powyższym Zarząd Stowarzyszenia zaapelował do sędziów o wstrzymanie się z udziałem w konkursach przed KRS, zaś do tych nominowanych z jej udziałem oraz do sędziów Sądów Dyscyplinarnych o wstrzymanie się z orzekaniem do czasu wyjaśnienia wątpliwości co do statusu nowej KRS oraz Izby Dyscyplinarnej. Zaapelował także do KRS oraz Prezydenta RP o wstrzymanie trwających procedur nominacyjnych. Ponadto Zarząd zaapelował o jak najszybsze podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do uchwalenia nowej ustawy o KRS, w której wybór sędziów wchodzących w jej skład należałby do sędziów i dokonywany był w ogólnopolskich wyborach zapewniających pełną reprezentację sędziów wszystkich szczebli sądownictwa1.

IS

1 Stanowisko zob. https://iustitia.pl/3413-oswiad­czenie-zarzadu-stowarzyszenia-sedziow-polskich-iustitia-w-sprawie-wyroku-tsue