• Varia
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(15)/2014, dodano 8 maja 2014.

Pamięci Sędziego Tadeusza Szewioły, Prezesa Zarządu Oddziału SSP “Iustitia” we Wrocławiu

Witold Firkowicz
(inne teksty tego autora)

W dniu 23.12.2013 r. zmarł nagle nasz nieodżałowany kolega i przyjaciel Tadeusz Szewioła, Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Urodził się dnia 2.9.1954 r. we Wrocławiu. Po ukończeniu studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, był w latach 1980–1988 asystentem, a następnie starszym asystentem
w Instytucie Prawa Karnego tegoż Wydziału. W latach 1983–1985 odbył aplikację sądową i 1.9.1988 r. został asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej. W dniu 1.8.1990 r. został powołany
na stanowisko Sędziego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej. Orzekał w wydziałach: Karnym
oraz Rodzinnym i Nieletnich. W latach 1991–1992 sprawował nadzór nad działalnością Zakładu Poprawczego w Sadowicach. Dwukrotnie, w okresach od 2.1.1996 r. do 30.6.1996 r. i od 1.8.2003 r. do 31.1.2004 r. był delegowany do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie pełnił obowiązki głównego specjalisty
w Departamencie Spraw Rodzinnych i Nieletnich. W dniu 4.2.1998 r. otrzymał powołanie na stanowisko Sędziego Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Orzekał kolejno: w Wydziale Ubezpieczeń Społecznych,
w Wydziale Pracy i w Wydziale Cywilnym Rodzinnym. W latach 1998–2000 i od 12.4.2012 r. był członkiem Kolegium Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Był jednym z pierwszych członków Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” we Wrocławiu.
Od lipca 2001 r. pełnił nieprzerwanie funkcję Prezesa Zarządu Oddziału. Od marca 2004 r. do października 2008 r. był członkiem Zarządu Stowarzyszenia „Iustitia”
w III i IV kadencji, gdzie zajmował się koordynacją współpracy z innymi organizacjami prawniczymi. Był również aktywnym członkiem Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce. Szczególnie zaangażował się w problematykę mediacji. Pełniąc funkcję Koordynatora ds. Mediacji w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu był orędownikiem stosowania i doskonalenia mediacji nie tylko w polskim postępowaniu cywilnym. Będąc jednocześnie członkiem Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Sędziów (DPRV e.V.) współpracował w tej dziedzinie z sędziami niemieckimi. Brał udział w powstaniu Deklaracji Wrocławskiej dotyczącej dwunarodowościowych mediacji rodzinnych (8.10.2007 r.) oraz Rekomendacji Wrocławskiej dotyczącej transgranicznych mediacji w sprawach rodzinnych
i gospodarczych (13.10.2012 r.). Z wieloma sędziami z Niemiec utrzymywał bliskie, osobiste kontakty i był przez nich szczerze ceniony.

Pełniąc obowiązki sędziego zawsze wyróżniał się pracowitością, sumiennością i skutecznością. Nigdy nie tracił przy tym z pola widzenia człowieka. Dbał o to,
by każde orzeczenie służyło jego dobru. Pomagał na tyle, na ile pozwalały mu obowiązki zawodowe. W swojej bogatej działalności społecznej wykazywał wybitne zdolności organizacyjne i wyjątkowe zaangażowanie. Jako długoletni Prezes wrocławskiego oddziału „Iustitii” uczynił wiele dla środowiska sędziów, dbając o jego integrację i przykładając dużą wagę do przestrzegania zasad etyki zawodowej. Był koleżeński, życzliwy i zawsze gotowy do pomocy. Organizował dwukrotnie Zebrania Delegatów SSP „Iustitia”, które członkowie stowarzyszenia wspominają do dzisiaj, w swoim oddziale organizował szkolenia, konferencje, spotkania, zawody sportowe, wyjazdy integracyjne. Starał się, by każdy z członków znalazł w „Iustitii” coś dla siebie. Dzięki Niemu znacznie wzrosła liczba członków oddziału, który zawsze należał do największych. Przyciągał ich swoją bezpośredniością, otwartością i kulturą osobistą. Potrafił wysłuchać każdego i każdemu służył dobrą radą. Konsolidował nie tylko środowisko sędziów, ale starał się przyciągnąć przedstawicieli innych zawodów prawniczych. Miał przyjaciół wśród prokuratorów, adwokatów i radców prawnych. Realizując wspólne imprezy dążył do tego, by stworzyć jedną wielką rodzinę prawniczą. Szczególnie cenił organizację i uczestnictwo w zawodach sportowych: Spartakiadach Prawników i turniejach, które łączyły współzawodnictwo ze wspólną zabawą.

W przedwigilijny poranek nagle to wszystko się skończyło. Tadeusz Szewioła odszedł, lecz pozostanie w naszej pamięci Człowiekiem lubianym, szanowanym, emanującym optymizmem i radością życia, Człowiekiem, którego nie można zapomnieć i trudno będzie zastąpić.

Witold Firkowicz
Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu
Prezes Oddziału SSP „Iustitia” we Wrocławiu