• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(52)/2023, dodano 20 maja 2024.

Państwo Polskie nie wywiązało się z obowiązku ochrony związków jednopłciowych

Dnia 12.12.2023 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł w sprawie pięciu polskich par jednopłciowych, które w 2017 r. złożyły w ETPCz skargę przeciwko Polsce.

Trybunał orzekł, że nastąpiło naruszenie art. 8 (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego) Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Sprawa dotyczyła braku jakiejkolwiek formy prawnego uznania i ochrony dostępnej dla par tej samej płci w Polsce. Trybunał uznał, że państwo polskie nie wywiązało się ze swojego obowiązku zapewnienia skarżącym konkretnych ram prawnych przewidujących uznanie i ochronę ich związków jednopłciowych. Uchybienie to spowodowało niezdolność skarżących do uregulowania podstawowych aspektów ich życia i stanowiło naruszenie ich prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.

Streszczenie prawne tej sprawy będzie dostępne w sądowej bazie danych HUDOC1.

1 Więcej znajdziecie pod adresem: https://www.iustitia.pl/4785-panstwo-polskie-nie-wywiazalo-sie-z-obowiazku-zapewnienia-ochrony-zwiazkow-jednoplciowych-etpcz-w-wyroku-w-sprawie-przybyszewska-i-inni.