• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(39)/2020, dodano 10 sierpnia 2020.

Paweł Juszczyszyn laureatem Obywatelskiej Honorowej Odznaki „Iustitii”

„Iustitia” co roku organizuje konkurs Honorowej Odznaki „Iustitii”, po czym laureaci nagrody biorą udział w internetowym głosowaniu wśród obywateli. Osoba, która uzyska najwięcej głosów otrzymuje wyróżnienie Obywatelskiej Honorowej Odznaki „Iustitii”. W 2020 r. laureatami Odznaki zostali: Olimpia Barańska-Małuszek, Bogdan Jędrys, Paweł Juszczyszyn, Katarzyna Kałwak, Jakub Kościerzyński, Dariusz Mazur. W tym roku najwięcej głosów w ogólnodostępnym głosowaniu otrzymał sędzia Paweł Juszczyszyn. Gratulacje Paweł!!!1.

IS

1 Zob. więcej: https://iustitia.pl/79-infor­ma­cje/ 3779-pawel-juszczyszyn-laureatem-obywatelskiej-honorowej-odznaki-iustitii-ad-2020