• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(47)/2022, dodano 29 sierpnia 2022.

Paweł Juszczyszyn wraca do pracy

Sędzia Paweł Juszczyszyn został zawieszony 4.2.2020 r. Przez 839 dni nie mógł pełnić czynności służbowych. Dlaczego? Tylko dlatego, że jako sąd odwoławczy chciał wyjaśnić, kto konkretnie podpisał listy poparcia dla członków upolitycznionej Krajowej Rady Sądownictwa. Chodziło o to, by ustalić, jak powołano ten organ i czy sędzia wskazany potem przez neo-KRS był skutecznie powołany i w ogóle mógł wydać wyrok. 23.12.2019 r. Izba Dyscyplinarna pierwotnie odmówiła zawieszenia Sędziego. Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki odwołał się od tej decyzji, choć zgodnie z przepisami nie miał do tego uprawnień.

4.2.2020 r. Izba Dyscyplinarna uwzględniła zażalenie i odsunęła Pawła Juszczyszyna od możliwości orzekania. Decyzja o przywróceniu Pawła Juszczyszyna do sędziowskiej służby, kończy – w tym zakresie – bezprawie trwające ponad 2 lata.

Pawła Juszczyszyna reprezentowali pro bono adwokaci Michał Wawrykiewicz, Mikołaj Pietrzak i Paweł Murawski oraz sędzia Dariusz Mazur1.

IS

1 https://www.iustitia.pl/postepowania-dyscyplinarne/4461-pawel-juszczyszyn-wraca-do-pracy