• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(12)/2013, dodano 12 sierpnia 2013.

PESELowy problem sądów

Od 7.7.2013 r. obowiązują znowelizowane przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, które nakładają na sądy obowiązek ustalania numerów PESEL pozwanych (wyjątek dotyczy elektronicznego postępowania upominawczego, w którym to powód w pozwie powinien podać PESEL pozwanego).

Nietrudno się domyślić, że wobec faktycznego nieegzekwowania przez nasze państwo obowiązku meldunkowego, brak możliwości ustalenia numeru PESEL pozwanego będzie generował dodatkowe czynności sądu i w wielu wypadkach postępowania będą zawieszane. Wątpliwe wydaje się również ustalanie numeru PESEL pozwanego przez sąd, podczas gdy to powód powinien najlepiej wiedzieć, kogo chce pozwać. W toku prac nad ustawą w Sejmie nic nie wskazywało na to, że sprawy przyjmą taki obrót, a przedstawiciele SSP „Iustitia”, którzy brali udział w pracach w podkomisji sejmowej (Edyta Bronowicka, Bartłomiej Przymusiński) wskazywali nawet, że udało się przekonać posłów do rezygnacji z niektórych nieprzemyślanych rozwiązań (m.in. powód miał podawać numer PESEL w pozwie). Niestety wszystko uległo zmianie w Senacie w toku prac nad ustawą w dniu 17.4.2013 r. i teraz wszyscy sędziowie orzekający na podstawie KPC będą musieli zmierzyć się z nowymi wymogami procesowymi. Póki co, Zespół Prawa Cywilnego SSP „Iustitia” przedstawił dość krytyczną opinię na temat projektów rozporządzeń przesłanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, określających treść klauzuli wykonalności po ww. zmianach KPC1. (BP)

1Opiniajest dostępna na: www.iustitia.pl.