• Konferencje i szkolenia
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(24)/2016, dodano 30 sierpnia 2016.

Polsko-niemiecka konferencja ławnicza, Toruń 8–9.10.2016 r.

Kinga Śliwińska-Buśkiewicz
(inne teksty tego autora)

W dniach 8–9.10.2016 r. w Toruniu odbyła się polsko-niemiecka konferencja ławnicza z okazji jubileuszu 25-lecia podpisania Traktatu między Rzecząpospolitą a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

Została ona zorganizowana przez Stowarzyszenie Krajowa Rada Sędziów Społecznych i objęta honorowym patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Torunia i Prezydenta Miasta Torunia. W konferencji, poza zaproszonymi gośćmi, udział wzięli ławnicy z całej Polski, ale również z Niemiec wraz z Przewodniczącą Bund ehrenamtlicher Richterinnen und Richter, Landesverband Brandenburg und Berlin – Bettiną Cain. Natomiast środowisko sędziowskie reprezentowali przedstawiciele Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” i Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce.

Głównym celem konferencji była wymiana doświadczeń między ławnikami niemieckimi a polskimi, integracja środowisk ławniczych i uczczenie jubileuszu 25-lecia podpisania Traktatu między państwami Polski i Niemiec. Na konferencji wręczono dyplomy ­uznania ławnikom, a także dyskutowano na temat roli ławników w wymiarze sprawiedliwości i wygłoszono kilka prelekcji na temat: udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości w czasach antycznych, funkcjach ławniczych, a także obecnego udziału ławników w orzekaniu w sprawach rodzinnych, karnych i pracowniczych oraz w stanowieniu prawa.

* Autorka jest sędzią Sądu Rejonowego w Koninie.