• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(21)/2015, dodano 27 grudnia 2015.

Porozumienie Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych

– Chcemy porządnego prawa, które byłoby pisane w sposób fachowy i przejrzysty. Oczekujemy, że ustawodawcy będą pytali i brali pod uwagę zdanie tych, którzy działają w przestrzeni wymiaru sprawiedliwości i wiedzą, jak to prawo działa potem w praktyce – powiedział sędzia Maciej Strączyński, prezes Stowarzyszenia „Iustitia” podczas podpisania deklaracji Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych. „Iustitia”, jako pierwsza, objęła przewodnictwo w Porozumieniu.

Celem Porozumienia, będącego kontynuacją Okrągłego Stołu dla Sądownictwa zorganizowanego przez „Iustitię”, jest instytucjonalizacja dialogu i wspólne wypracowanie stanowisk w sprawach dotyczących zawodów prawniczych i szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości. W skład Porozumienia weszli przedstawiciele większości samorządów zawodowych i organizacji prawniczych.

Na pierwszym posiedzeniu członkowie Porozumienia przyjęli cztery stanowiska dotyczące: wyborów sędziego Trybunału Konstytucyjnego, zasad procesu legislacyjnego, senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw oraz obligatoryjnego utworzenia sekretariatu dla każdego zespołu kuratorskiego.

Uchwały dostępne są na stronie „­Iustitii”1.

(IS)

1 Zob. www.iustitia.pl.