• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(45)/2021, dodano 4 stycznia 2022.

Postanowienie TSUE w sprawie C-204/21 zawieszające stosowanie przepisów krajowych dotyczących Izby Dyscyplinarnej

14.7.2021 r. w sprawie I C-204/21 Komisja Europejska przeciwko Polsce Wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – Rosario Silva de Lapuerta – wydała postanowienie dotyczące środków zabezpieczających związanych z działalnością Izby Dyscyplinarnej przy Sądzie Najwyższym w zakresie systemu postępowań dyscyplinarnych, z pociąganiem do odpowiedzialności sędziów, którzy podejmują czynności związane z badaniem zgodności z wymogami prawa unijnego statutu sędziów i sądów, z zastrzeżeniem wyłącznej właściwości Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych przy Sądzie Najwyższym – zawieszając działanie ww. przepisów do czasu prawomocnego zakończenia sprawy toczącej się przed TSUE1.

IS

1 Pełna treść postanowienia zob.: https://iustitia.pl/nowa-krs-nowy-sn/4190-pelna-tresc -postanowienia-tsue-w-sprawie-c-204-21-zawieszajacego-stosowanie-przepisow-krajowych-odnoszacych-sie-w-szczegolnosci-do-izby-dyscyplinarnej-sadu-najwyzszego.