• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(49)/2022, dodano 14 kwietnia 2023.

Postanowienie Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego o wszczęciu postępowania przeciwko sędzi Marzannie Piekarskiej-Drążek

Michał Lasota, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów 8.10.2022 r. postanowił wszcząć postępowanie dyscyplinarne przeciwko sędzi Marzennie Piekarskiej-Drążek przedstawiając jej zarzut dyscyplinarny za treść wydanego orzeczenia. Pani Sędzia zasiadała w składzie Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który wyrokiem z 13.7.2022 r. uchylił do ponownego rozpoznania wyrok wydany przez sędziego powołanego z udziałem neo-KRS. To już kolejne postępowanie przeciwko sędziemu w związku z treścią wydanego orze­czenia1.

IS

1 Więcej na ten temat: https://www.iustitia.pl/79-informacje/4539-postanowienie-zastepcy-rzecznika-dyscyplinarnego-o-wszczeciu-postepowania-przeciwko-sedzi-marzannie-piekarskiej-drazek.