• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(44)/2021, dodano 25 sierpnia 2021.

Postępowania cywilne zwolniły aż o 44%

Z opracowanego przez SSP „#Iustitia” raportu pt. „Kluczowe statystyki wymiaru sprawiedliwości za lata 2015–2020. Sądy rejonowe.” wynika, że ani zmiany w procedurze, ani reformy sądownictwa nie przyczyniły się do poprawy sytuacji. Przypominamy jak 6.11.2019 r. Ministerstwo Sprawiedliwości reklamowało wejście w życie nowelizacji KPC, „Dzięki gruntownej reformie kodeksu postępowania cywilnego znacznie uproszczone i przyspieszone będą postępowania przed sądem. Nowe regulacje zapewnią Polakom szybkie i skuteczne dochodzenie swoich praw, rzetelne postępowania i sprawiedliwe wyroki”.

Całość raportu została zaprezen­to­wana podczas odbywającej się 18.6.2021 r. w Katowicach konferencji naukowej „Próba zapewnienia prawa do sądu w sprawach cywilnych w świetle ostatnich zmian ustrojowych i procesowych”.

Dane zebrane w Raporcie „Iustitii” komentują sędzia Urszula Żółtak, która była członkiem zespołu analizującego dane i Prezes SSP „Iustitia” prof. Krystian Markiewicz1.

IS

1 Zob. więcej https:/.iustitia.pl/4180-postepowania-cywilne-za-rzadow-min-ziobry-zwolnily-o-44-szczegoly-juz-18-czerwca-2021r.