• Konferencje i szkolenia
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(13)/2013, dodano 22 listopada 2013.

Postępowanie zabezpieczające w sprawach o rozwód
(Warszawa, 20.9.2013 r.)

Edyta Bronowicka
(inne teksty tego autora)

W dniu 20.9.2013 r. w siedzibie Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie odbyła się konferencja „Postępowanie zabezpieczające w sprawach o rozwód”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Fundację Centrum Szkolenia Sędziów „IUSTITIA” i Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie.

Spotkanie prowadziły Wiceprezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie ds. cywilnych Katarzyna Wilczyńska oraz Wiceprezes Zarządu Fundacji SSO Magdalena Marczyńska.

W toku konferencji, prelegenci Ryszard Sarnowicz, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz adw. dr Marcin Cieśliński, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie omówili problematykę związaną ze zmianą przepisów w zakresie zabezpieczeń, wybrane kwestie proceduralne rodzące najwięcej rozbieżności orzeczniczych, w szczególności związane ze sposobem roztoczenia pieczy nad wspólnymi małoletnimi dziećmi na czas trwania procesu o rozwód. Mecenas Marcin Cieśliński przedstawił kontrowersje prawne związane w szczególności z trybem procedowania sądów w trakcie rozpoznawania wniosków o zabezpieczenie, wskazując jednocześnie na praktyczne aspekty proponowanych rozwiązań. Natomiast Sędzia Ryszard Sarnowicz podczas analizy orzecznictwa sądów I instancji omówił najczęściej popełniane uchybienia przez sądy oraz główne przyczyny zmian i uchyleń orzeczeń wydawanych przez sądy I instancji.

Już w trakcie wykładów zrodziła się gorąca dyskusja, podczas której uczestniczący w szkoleniu sędziowie przedstawiali swoje wątpliwości, postulaty i stanowiska co do poszczególnych rozwiązań.

W spotkaniu uczestniczyła też przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Dziecka, która na koniec spotkania przedstawiła omawianą problematykę z punktu widzenia skarg wpływających do Biura oraz poszczególne przypadki interwencji Rzecznika w przedmiotowych sprawach.

Szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony sędziów i osób na co dzień zajmujących się problematyką poruszaną przez wykładowców, czego wyrazem było zgłoszenie się ponad 60 sędziów z całego kraju. Kolejne szkolenie z tego tematu odbędzie się w pierwszym kwartale 2014 r. w Katowicach.

 Edyta Bronowicka - Autorka jest sędzią Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, prezesem Fundacji Centrum Szkolenia Sędziów „Iustitia”.