• Aktualności, Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(5)/2011, dodano 31 grudnia 2011.

Powrót do kwoty bazowej?

W chwili oddawania bieżącego numeru „Kwartalnika” do druku nie ulega już wątpliwości, że rząd zamierza doprowadzić do zmiany przepisów o wynagrodzeniach sędziów w taki sposób, aby odstąpić od waloryzacji wynagrodzeń w oparciu o średnią krajową i „zamrozić” ich wysokość. Stanowisko to spotkało się ze sprzeciwem Krajowej Rady Sądownictwa, SSP „Iustitia”, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz stowarzyszeń zrzeszających prokuratorów1. Udało nam się zainteresować sprawą także międzynarodową organizację zrzeszającą sędziów i prokuratorów MEDEL, która również krytycznie oceniła zamiary rządu2. W dniu 21.5. br. odbyło się posiedzenie zarządu z przedstawicielami oddziałów, którego celem było poznanie stanowiska oddziałów co do akcji protestacyjnej.

1 Uchwała KRS z 8.4. dostępna na: http://www.iustitia.pl/content/view/703/257, uchwała zarządu „SSP Iustitia” dostępna na: http://www.iustitia.pl/content/view/699/257, list HFPC dostępny na: http://www.iustitia.pl/content/view/702/257.

2 Treść uchwały dostępna na: http://www.iustitia.pl/content/view/704/257.