• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(43)/2021, dodano 9 czerwca 2021.

Pozbawienie sędziów prawa do odwołania od uchwały KRS sprzeczne z prawem UE

Rzecznik Generalny TSUE ­Jevgenij Tanchev wydał opinię w sprawie C-824/14, która dotyczy pytań prejudycjalnych Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sąd zapytał TSUE, czy zgodne z prawem unijnym jest, że osoby, które w Polsce starają się o stanowiska sędziowskie w Sądzie Najwyższym, nie mogą odwołać się od uchwały KRS odmawiającej im nominacji. Ocenił, że zniesienie prawa do środka odwoławczego przed sądem jest sprzeczne z prawem unijnym, zwłaszcza jeśli odbiera się ten środek osobom, które już wniosły odwołanie do sądu. Zdaniem rzecznika generalnego, może to prowadzić lub umacniać przekonanie, że sędziowie powoływani na stanowiska sędziowskie nie są niezawiśli i bezstronni. A to narusza art. 19.1.2 Traktatu o UE, który gwarantuje każdemu w UE skuteczną ochronę sądową. Ponadto rzecznik generalny TSUE ocenił, że sprzeczne z prawem unijnym było umorzenie już toczących się postępowań przed NSA i wyłączenie możliwości rozpatrzenia tych spraw przez inny sąd, a także wyłączenie możliwości ich ponownego wniesienia przed inny sąd niż NSA. Rzecznik generalny wskazał też, że umorzenie sprawy przed NSA, na kanwie której zadano pytanie prejudycjalne do TSUE, pozbawia NSA możliwości skutecznego zadawania pytania do TSUE i uzyskania wyroku, co niweczy prawo do sądu i podważa unijną zasadę lojalnej współpracy1.

IS

1 Pełna treść opinii zob. https://iustitia.pl/postepowania-dyscyplinarne/4062-rzecznik-generalny-tsue-pozbawienie-sedziow-prawa-do-odwolania-od-uchwaly-krs-sprzeczne-z-prawem-ue.