• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(10)/2012, dodano 17 lutego 2013.

Prace nad ustawą o okręgach sądowych ponownie zawieszone

Na posiedzeniu Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w dniu 23.1.2013 r. zapadła, pod nieobecność części posłów, decyzja o ponownym zawieszeniu prac nad ustawą, do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny skargi Krajowej Rady Sądownictwa, która zarzuca, że swobodne uprawnienie Ministra Sprawiedliwości do tworzenia i znoszenia sądów narusza Konstytucję. (BP)