• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(22)/2015, dodano 3 kwietnia 2016.

Prawnicy razem w sprawach ustrojowych

Porozumienie Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych w drodze konsensusu przyjęło na styczniowym posiedzeniu dwa stanowiska, w tym jedno wspólnie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Gospodarzem czwartego już spotkania był prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Dariusz Sałajewski.

Pierwsze ze stanowisk dotyczy zasad tworzenia prawa w Rzeczypospolitej Polskiej. Wskazuje się w nim sześć podstawowych zasad, które w zgodnej opinii środowisk prawniczych powinny być zachowane przy tworzeniu prawa w państwie demokratycznym. Uczestniczący w spotkaniu sygnatariuszy Porozumienia Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar podpisał się pod drugim przyjętym na spotkaniu stanowiskiem dotyczącym gwarancji demokratycznego państwa prawnego. Zwraca się w nim uwagę na konieczność stosowania się przez wszystkie organy władzy publicznej do fundamentalnych zasad ustroju politycznego Rzeczypospolitej zapisanych w rozdziale pierwszym Konstytucji RP. Więcej na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Na kolejnym posiedzeniu, w trakcie którego „Iustitia” była reprezentowana przez wiceprezes Barbarę Zawiszę i członka zarządu Hannę Kaflak-Januszko, przyjęto stanowisko dotyczące konieczności zwiększenia wynagrodzeń zasadniczych oraz liczby etatów asystentów sędziów i asystentów prokuratorów. Zwrócono w nim uwagę na potrzebę ustawowej regulacji, zwiększenia poziomu oraz stałej waloryzacji wynagrodzeń asystentów sędziów i asystentów prokuratorów.

Porozumienie przyjęło również stanowisko dotyczące zakresu zadań i budżetu Rzecznika Praw Obywatelskich.

(IS)