• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(46)/2021, dodano 14 marca 2022.

Prawo UE nie pozwala na delegowanie sędziów przez Ministra Sprawiedliwości

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 16.11.2021 r. w sprawach połączonych od C-748/19 do C-754/19 wydał wyrok, w którym stwierdził, że: „Prawo Unii stoi na przeszkodzie obowiązującemu w Polsce systemowi zezwalającemu Ministrowi Sprawiedliwości na delegowanie sędziów do sądów karnych wyższej instancji, z którego to delegowania Minister Sprawiedliwości, będący zarazem Prokuratorem Generalnym, może odwołać sędziego w każdym czasie i bez uzasadnienia. Wymóg niezawisłości sędziowskiej wymaga bowiem, by przepisy dotyczące takiego delegowania przewidywały niezbędne gwarancje w celu uniknięcia ryzyka wykorzystywania takiego delegowania do politycznej kontroli treści orzeczeń sądowych, w szczególności w obszarze prawa karnego”1.

IS

1 Całość wyroku: https://iustitia.pl/nowa-krs-nowy-sn/4313-prawo-unii-stoi-na-przeszkodzie-obowiazujacemu-w-polsce-systemowi-zezwalajacemu-ministrowi-sprawiedliwosci-na-delegowanie-sedziow-do-sadow-karnych-wyzszej-instancji-wyrok-tsue-z-16-listopada-2021r-od-c-748-19-do-c-754-19.