• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(28)/2017, dodano 14 listopada 2017.

Prezydenckie projekty ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa

Zgodnie z zapowiedzią przedstawioną 24.7.2017 r., po zawetowaniu propozycji parlamentarnych, Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda dnia 26.9.2017 r. złożył w Sejmie własne projekty nowelizacji ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. W najbliższym czasie zostaną one przeanalizowane i zaopiniowane także przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”.

(IS)