• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(24)/2016, dodano 30 sierpnia 2016.

Prof. Małgorzata Gersdorf proponuje nadzór SN nad sądami

Dnia 3.6.2016 r. w Sądzie Najwyższym podczas organizowanej przez Krajową Radę Sądownictwa i Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego debaty „Sytuacja sądownictwa w Polsce i Europie” Pierwszy Prezes SN prof. Małgorzata Gersdorf zaproponowała wprowadzenie w miejsce nieudanego nadzoru ministra sprawiedliwości nad sądami, nadzór Sądu Najwyższego, jako instytucji bezstronnej i nieingerującej w trójpodział władzy1. Zebrani na piątkowej konferencji sędziowie przyjęli tę inicjatywę z aprobatą. – Na tę propozycję czekaliśmy od dawna – powiedział prezes SSP „Iustitia” sędzia Krystian Markiewicz. – Sędziowie liniowi czekają na takie wypowiedzi prawniczych autorytetów, to moment historyczny – dodał. O wzajemnym zaufaniu między sądami krajowymi państw unijnych mówił prezes Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu prof. Koen Lenaerts. – Każde państwo jest związane zasadami gry – państwa UE mają obowiązek respektować praworządność – dodał.

1 Zob. http://goo.gl/8tKiAe