• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(46)/2021, dodano 14 marca 2022.

Projekt „Iustitii” jedynym projektem odpowiadającym warunkom uruchomienia środków unijnych w ramach KPO

Z dotychczasowych orzeczeń TSUE, ETPCz, ale też SN i NSA wynika, że Izba Dyscyplinarna oraz Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN nie mają statusu niezależnego sądu ustanowionego przez prawo. Orzeczenia wydane przez te Izby są nieważne. Wszyscy sędziowie powinni być wybierani w procedurze, pozbawionej dominującego wpływu władzy wykonawczej i ustawodawczej. Wszystkie te założenia spełnia – jako jedyny – projekt SSP „­Iustitia”1.

IS

1 Zob. więcej: https://iustitia.pl/4388-jedynym-projektem-odpowiadajacym-warunkom-uruchomienia-srodkow-unijnych-w-ramach-krajowego-planu-odbudowy-jest-projekt-iustitii.