• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(4)/2011, dodano 31 grudnia 2011.

Projekt PrUSP w Sejmie

W dniu 11.1.2011 r. w Sejmie RP odbyło się wysłuchanie publiczne dotyczące rządowego projektu ustawy o zmia-nie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych1. Wszyscy uczestnicy wskazywali na wady projektu, a „Iustitię” reprezentowało kilkudziesięciu sędziów z całej Polski. Pełna relacja jest dostępna na: www.sedziowie.tv.
Komisja zdecydowała o skierowaniu projektu do Podkomisji pod przewodnictwem posła Jerzego Kozdronia. Posiedzenie podkomisji odbyło się w dniu 3.3.2011 r. Niestety, nie uwzględniono naszego wniosku o umożliwienie rejestrowania przebiegu obrad, a więc nie możemy udostępnić nagrania, a szkoda, bo widok przedstawicieli sędziów stłoczonych w małej salce idealnie obrazuje, jak bardzo wyobrażenia sędziów o wadze władzy sądowniczej rozmijają się z rzeczywisto-ścią. Podkomisja zobowiązała do złożenia pisemnego stanowiska w przedmiocie projektu, co „Iustitia” uczyni. Minister Sprawiedliwości, jak też posłowie, nie zgłosili zapowiadanych przez Ministra Krzysztofa Kwiatkowskiego propozycji zmian w projekcie, które miały m.in. radykalnie zmienić system ocen.


1 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw z 25.11.2010 r., druk sejmowy nr 3655, dostępny na: www.sejm.gov.pl.