• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(3)/2011, dodano 31 grudnia 2011.

Projekt zmian PrUSP w Sejmie

W sierpniu 2010 r. faktycznie zakończyły się konsultacje projektu zmian w PrUSP zakładającego m.in. wprowadzenie ocen okresowych i zmiany w samorządzie sędziowskim.

Od tego czasu przedstawiciele „Iustitii” nie byli już zapraszani na jakiekolwiek rozmowy w tej sprawie. Projekt w dniu 26.11.2010 r. wpłynął do Sejmu i niewiele się różni od wersji przedstawionej nam na początku rozmów, stąd Zarząd „Iustitii” ocenił odbyte konsultacje jako pozorne. Z treścią projektu można zapoznać się na stronie internetowej Sejmu – numer druku 3655 (http://www.sejm.gov.pl). Warte zauważenia jest, że dołączono do niego projekt rozporządzenia wykonawczego w sprawie oceny pracy prokuratorów, a nie dołączono takiego rozporządzenia dotyczącego sędziów.

W dniu 14.12.2010 r. odbyło się pierwsze czytanie projektu w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Do przyjęcia wniosku o odrzucenie projektu zabrakło tylko jednego głosu. Komisja zarządziła wysłuchanie publiczne w dniu 11.1.2011 r. o godz. 12.00. Szersza relacja w następnym numerze Kwartalnika.