• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(4)/2011, dodano 31 grudnia 2011.

Propozycje „Iustitii” w projekcie zmian KPK

W dniu 24.2.2011 r. na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości zamieszczony został projekt zmian Ko-deksu postępowania karnego, autorstwa działającej przy ministerstwie, Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. Komisja Kodyfikacyjna, pomimo krytyki propozycji zmian proponowanych przez „Iustitię”, zamieściła w projekcie swojego autorstwa niektóre z proponowanych przez Stowarzyszenie rozwiązań.