• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(35)/2019, dodano 5 czerwca 2019.

Przebieg rozprawy przed TSUE z 19.3.2019 r. w połączonych sprawach C-585/18, C-624/18 i C-625/18

19.3.2019 r. przed Wielką Izbą TSUE w Luksemburgu odbyła się rozprawa w połączonych sprawach C-585/18, C-624/18 i C-625/18. Zostały one zainicjowane pytaniami prejudycjalnymi polskiego SN z 20.9.2018 r. i 3.10.2018 r. Pytania dotyczą m.in. oceny, z punktu widzenia prawa europejskiego, statusu aktualnie funkcjonującej KRS i Izby Dyscyplinarnej SN. Po zamknięciu rozprawy Trybunał zakreślił Rzecznikowi Generalnemu termin do sporządzenia opinii do 23.5.2019 r.1.

IS

1 Całość relacji zob. https://iustitia.pl/nowa-krs-nowy-sn/2937-przebieg-rozprawy-przed-tsue-z-dnia-19-marca-2019r-w-w-polaczonych-sprawach-c-585-18-c-624-18-i-c-625-18