• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(16)/2014, dodano 29 sierpnia 2014.

Przeciwdziałanie dyskryminacji

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwróciła się do SSP „Iustitia” o udział w projekcie „Podnoszenie wrażliwości sędziów w zakresie równego traktowania”. Celem projektu jest uwrażliwienie sędziów oraz kandydatów na sędziów na kwestie związane z równym traktowaniem osób należących do grup narażonych na dyskryminację, przede wszystkim poprzez przygotowanie „Przewodnika równościowego” odnoszącego się do różnych aspektów przeciwdziałania dyskryminacji istotnych podczas wykonywania władzy sądowniczej. Nastąpi to przy współudziale wielu wiodących instytucji i organizacji związanych z sądownictwem. Z uwagi na powyższe, zwracamy się do sędziów o nadsyłanie na adres [email protected] informacji o sprawach, kazusach, które dotyczyły ww. problematyki. (BP)