• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(51)/2023, dodano 11 lutego 2024.

Przedstawicielki i przedstawiciele „Iustitii” reprezentowali nas w Tylösand, Belgradzie i Budapeszcie

W dniach od 5.10. do 6.10.2023 r. w Tylösand (Szwecja) odbyła się konferencja dla sędziów szwedzkich pod nazwą „Regional domarinternat”, w której uczestniczyło około stu sędziów z południowej Szwecji. W trakcie tej konferencji Sędzia Dorota Zabłudowska, członkini Zarządu SSP „Iustitia” wygłosiła wykład pod nazwą „The Role of Judiciary in Modern Society”, prezentując doświadczenia sędziów polskich z ostatnich kilku lat.

W dniach od 6.10. do 8.10.2023 r. w Belgradzie (Serbia) odbyło się zebranie Stowarzyszenia Sędziów i Prokuratorów MEDEL, w którym uczestniczyło troje przedstawicieli Iustitii: Dorota Zabłudowska, Łukasz Mrozek (członek zespołu międzynarodowego) oraz Monika Frąckowiak (wiceprezeska MEDEL). W piątek 6.10.2023 r. sędziowie wzięli udział w konferencji międzynarodowej na temat systemów oceny pracy sędziów w różnych europejskich porządkach prawnych, natomiast w sobotę 7.10.2023 r. w trakcie zebrania ­MEDEL przedstawiono aktualną sytuację w Polsce.

W dniach od 12.10. do 13.10.2023 r. w Budapeszcie (Węgry) miała miejsce konferencja organizowana przez uniwersytet ELTE (The Institute of Political and International Studies) we współpracy z CNR Institute for International Legal Studies pt. „Empowering Domestic Judiciaries: The Role of European Actors in Defending Judicial Independence”. Sędzia Dorota Zabłudowska wzięła udział w panelu zatytułowanym: „Mobilizing Judges On and Off the Bench”. W panelu uczestniczyli również: Tamas Matusik (przewodniczący Węgierskiej Rady Sądownictwa, uhonorowanej Nagrodą Niezależności przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Sędziów), Duro Sessa (Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów) oraz Luca Perilli (sędzia z Trento we Włoszech)1.

1 Więcej pod adresem: https://www.iustitia.pl/4773-przedstawicielki-i-przedstawiciele-iustitii-reprezentowali-nas-w-tyloesand-szwecja-w-belgradzie-serbia-w-budapeszcie-wegry.