• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(52)/2023, dodano 20 maja 2024.

Przedstawicielki „Iustitii” w Neapolu i Amsterdamie

W dniu 10.11.2023 r. sędzia Monika Frąckowiak uczestniczyła z ramienia MEDEL w Kongresie Stowarzyszenia Magistratura Democratica w Neapolu, przedstawiając aktywność Stowarzyszenia „Iustitia” na przestrzeni ostatnich lat.

Tego samego dnia członkini zarządu „Iustitii” sędzia Dorota Zabłudowska wzięła udział w zjeździe sędziów Sądu Rejonowego w Amsterdamie, gdzie przeprowadziła warsztaty na temat roli sędziów w ochronie praworządności. Zadaniem sędziów było przedstawienie możliwych działań, w sytuacji gdy poszczególne bezpieczniki państwa są po kolei wyłączane. Warsztat przeprowadzony był pod hasłem: „ćwiczenia przeciwpożarowe”. Każdy ma nadzieję, że pożar nigdy się nie zdarzy, ale dobrze wiedzieć, co robić, jeżeli jednak nastąpi. Warto się zatem przygotować, korzystając z doświadczeń innych1.

1 Całość informacji na ten temat: https://www.iustitia.pl/79-informacje/4775-przedstawicielki-iustitii-w-neapolu-i-amsterdamie.